(1)
Robas, J.; Lavbič, D. oizvedovanje o ovezanih odatkih orazdelitvijo ela ed strežnikom in djemalcem. UI 2018, 26.