[1]
Trkman, M., Lapajne, M. in Radović, B. 2020. Izzivi integracije zdravstvenih aplikacij: Souporaba standardov OpenEHR in FHIR. Uporabna informatika. 28, 3 (okt. 2020).