[1]
Pavlova, I. in Kavčič, A. 2020. Tehnologije za varčevanje z viri v izobraževanju: korak proti zeleni družbi. Uporabna informatika. 28, 1 (apr. 2020).