[1]
Ulčar, M., Dobrišek, S. in Robnik-Šikonja, M. 2019. Razpoznavanje slovenskega govora z metodami globokih nevronskih mrež. Uporabna informatika. 27, 3 (sep. 2019).