[1]
Peceny, U., Mokorel, S. in Ilijaš, T. 2019. Turizem 4.0: Izzivi in priložnosti za lokalno skupnost. Uporabna informatika. 27, 2 (jul. 2019).