[1]
Krhač, E., Urh, B. in Roblek, M. 2018. Odkrivanje znanja iz podatkov z orodjem Orange za napredno nastavitev oskrbovalnih politik. Uporabna informatika. 26, 2 (jul. 2018).