[1]
Stritar, G. in Jaklič, J. 2018. Vpliv organizacijske kulture na uspešnost uvajanja tehnologij Podjetje 2.0. Uporabna informatika. 26, 2 (jul. 2018).