[1]
Fujs, D., Vrhovec, S. in Vavpotič, D. 2021. Kategorizacija uporabnikov na podlagi njihovega z informacijsko varnostjo povezanega znanja, stališč in vedenja: pilotna študija. Uporabna informatika. 29, 3 (okt. 2021).