[1]
Groznik, V. in Sadikov, A. 2021. Analiza gibanja oči med branjem pri bolnikih z različnimi stopnjami kognitivnega upada. Uporabna informatika. 29, 3 (jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.31449/upinf.vol29.num3.131.