Ocena učinkovitosti prenove procesa na podlagi strukture procesa

  • Benjamin Urh Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj
  • Eva Krhač Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj
  • Matjaž Roblek Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj
  • Tomaž Kern Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj
Ključne besede: prenova procesov, kazalniki strukturne učinkovitosti, kazalniki operativne učinkovitosti, učinkovitost prenove procesov.

Izvleček

V prispevku predstavljamo ocenjevanje učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov s pomočjo kazalnikov strukturne učinkovitosti. To metodo lahko uporabimo kot alternativo ocenjevanju učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov s kazalniki operativne učinkovitosti. Z vidika porabe časa in/ali vidika nastalih stroškov lahko učinkovitost procesa ocenimo, ko je proces že vzpostavljen oz. implementiran v podjetje, s predstavljeno metodo pa lahko učinkovitost izvajanja poslovnega procesa preverimo že v fazi oblikovanja modela novega ali prenovljenega procesa. V tem primeru je za oceno učinkovitosti namreč potreben le ustrezen model prenovljenega poslovnega procesa. Uporabnost metode smo prikazali na primeru prenove procesa v enem izmed slovenskih podjetij. Ključne besede: prenova procesov, kazalniki strukturne učinkovitosti, kazalniki operativne učinkovitosti, učinkovitost prenove procesov.

Biografije avtorjev

Benjamin Urh, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj

Benjamin Urh je višji predavatelj, habilitiran za področje Inženiring poslovnih in delovnih sistemov. Na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru na visokošolskem strokovnem programu predava predmeta Razvoj proizvodov in proizvodnih procesov ter Organizacija proizvodnih procesov. Je avtor ali soavtor več kot sto znanstvenih, strokovnih in drugih publikacij. Raziskovalno delo opravlja na področju prenove poslovnih sistemov in učinkovitosti poslovnih procesov.

Eva Krhač, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj

Eva Krhač je zaposlena na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Habilitirana je v naziv asistentka za področje inženiringa poslovnih in delovnih sistemov. Trenutno svoje znanje izpopolnjuje na doktorskem študiju s področja inženiringa poslovnih sistemov na Fakulteti za organizacijske vede. Pedagoško delo opravlja pri predmetih na dodiplomski in podiplomski stopnji. Je avtorica ali soavtorica osmih znanstvenih, strokovnih in drugih publikacij.

Matjaž Roblek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj

Matjaž Roblek je zaposlen na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru kot visokošolski učitelj. Habilitiran je v naziv docent za področje inženiringa poslovnih in delovnih sistemov. Pedagoško delo opravlja pri predmetih Poslovni in proizvodni informacijski sistemi, Menedžment oskrbovalne verige ter Planiranje in vodenje proizvodnje. V sodelovanju z gospodarstvom ima končanih več kot šestdeset raziskovalnih in aplikativnih projektov s področja prenove in informatiziranosti poslovnih procesov. Je avtor ali soavtor več kot sto znanstvenih, strokovnih in drugih publikacij. Trenutno je predsednik akademskega zbora Fakultete za organizacijske vede.

Tomaž Kern, Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva 55a, 4000 Kranj

Tomaž Kern je zaposlen na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru kot visokošolski učitelj. Habilitiran je v naziv redni profesor za področje organizacijskih in informacijskih sistemov. Pedagoško delo opravlja pri predmetih na dodiplomski in podiplomski stopnji. Je avtor ali soavtor več kot štiristo petdeset znanstvenih in strokovnih člankov in drugih publikacij. Je vodja več raziskovalnih projektov in član raziskovalnih skupin v raziskovalnih projektih. Aktivno sodeluje pri prenosu raziskovalnega znanja v prakso. Med drugim je bil prodekan za raziskovalne zadeve, predstojnik inštituta, član upravnega odbora univerze, prorektor za informatiko. Trenutno je član senata univerze.

Objavljeno
2018-03-21
Sekcija
Znanstveni prispevki