Interaktivna vizualizacija gosto poseljenih volumnov

  • Žiga Lesar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Matija Marolt
Ključne besede: upodabljanje volumnov, gosto poseljeni volumni, upravljanje vidnosti, senčenje z usmerjenim zastiranjem

Izvleček

V clanku obravnavamo neposredno upodabljanje volumnov, ki vsebujejo številne podobne primerke struktur, kot so slike polikristalnih materialov, z vlakni ojacenih polimerov in znotrajceličnih struktur. V teh primerih je gostota primerkov tako velika, da obstojece metode za upodabljanje ne omogočajo dobrega vpogleda v notranjost volumnov zaradi kolicine zastiranja med primerki. Predstavljamo novo metodo za upravljanje vidnosti pri vizualizaciji tovrstnih podatkov, ki nam omogoca skrivanje posameznih primerkov, poudarjanje primerkov z dolocenimi lastnostmi, red ˇ cenje primerkov in zlivanje segmentacije s surovimi podatki. Metodo smo preizkusili na sliki z vlakni ojacenega polimera, kjer omogoča boljši pregled notranjosti volumna.

Objavljeno
2020-10-16
Sekcija
Kratki znanstveni prispevki