SLO EN

Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika
Zadnja številka
Pretekle številke
Naročanje
Vabilo avtorjem
Navodila za avtorje
Uredniški odbor

Uporabna informatika, 1/2017

Številka 1 JAN/FEB/MAR LETNIK XXV

V tej številki preberite:


Znanstveni prispevki / Scientific Papers

Matjaž Roblek, Tomaž Kern:

Pristop k prenovi in informacijski podpori razvojnega procesa v srednje velikem podjetju / Approach to Reengineering and Information Support of new Product Development Process in a Middle-sized Company

Mateja Grobelnik, Jurij Jaklič:

Znanja in sposobnosti podatkovnih znanstvenikov: pregled in analiza stanja v Sloveniji / Knowledge and Skills of Data Scientists: Overview and Analysis of Current Situation in Slovenia

Damijan Kozina, Davorin Kofjač, Andrej Škraba:

Razvoj modela sistemske dinamike investiranja in donosnosti kapitala v organizaciji in realizacija v obliki spletne aplikacije / Development of System Dynamics Model of Investment and Return on Equity in Organizations and Realization of Web Simulation Application

Strokovni prispevki / Professional Papers

Boris Ovčjak, Tatjana Welzer Družovec, Gregor Polančič:

Primerjava zmogljivosti večplatformsko razvitih mobilnih aplikacij / Performance Comparison of Cross-platform Mobile Applications

Informacije / Reports

Iz Islovarja / From Islovar – the Slovene Dictionary of Informatics


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga
Uporabna informatika | Zadnja številka | Naročanje | Vabilo avtorjem | Navodila za avtorje

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..