SLO EN

Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika
Zadnja številka
Pretekle številke
Naročanje
Vabilo avtorjem
Navodila za avtorje
Uredniški odbor

Uporabna informatika, 3/2010

Številka 3 JUL/AVG/SEP LETNIK XVIII

V tej številki preberite:


Jurij Jaklič:

Uvodnik

Znanstveni prispevki

Ana Šaša, Marjan Krisper:

Analitski vzorci za poslovno-informacijske arhitekture

Pregledni znanstveni prispevki

Gregor Polančič, Boštjan Šumak:

Pregled in analiza programskih ogrodij in sorodnih tehnologij

Strokovni prispevki

Antonela Divić Mihaljević:

Informacijska podpora poslovnih procesov zavarovalnice s predstavitvijo prilagojenega modela upravljanja znanja

Luka Babnik, Aleš Groznik:

Vloga informatike pri izboljšanju procesa poslovnega planiranja

Peter Konda, Jure Peljhan:

Primer uporabe podatkovnega rudarjenja v banki NLB

Informacije

Iz Islovarja

Koledar prireditev


Prejšnja številka       Naslednja številka
Naslovnica


Revija Uporabna informatika - noga
Uporabna informatika | Zadnja številka | Naročanje | Vabilo avtorjem | Navodila za avtorje

© 2009 - 2017 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..