SLO EN

Slovensko društvo INFORMATIKA

Revija Uporabna informatika
Revija Uporabna informatika - logo


Uporabna informatika
Zadnja številka
Pretekle številke
Naročanje
Vabilo avtorjem
Navodila za avtorje
Uredniški odbor

Revija Uporabna informatika


 
Revija Uporabna informatika ponuja bralcem prispevke na znanstveni, strokovni in informativni ravni z najširšega področja informatike v poslovanju podjetij, javni upravi in zasebnem življenju. Znanstveni in strokovni prispevki so dvojno slepo recenzirani. Posebna vrednost revije so predstavitve domačih projektov in dosežkov v člankih domačih avtorjev. Redno izhaja štirikrat letno.
Uredniška politika v celoti >> Skrij uredniško politiko <<
Uredniški cilj revije Uporabna informatika je spodbujanje razvoja in širjenja znanj z najširšega področja informatike v poslovanju podjetij, javni upravi in zasebnem življenju. Temeljni poudarek pri urednikovanju prispevkov dajemo aplikativnim raziskavam in študijam primerov avtorjev akademikov in praktikov, vendar objavljamo tudi članke, ki predstavljajo temeljne raziskave s predstavitvijo možnosti uporabe raziskovalnih dosežkov v praksi. Pričakujemo kritične poglede na informacijsko tehnologijo, razvoj, uvajanje ter uporabo informacijskih sistemov, na strategijo, menedžment, ekonomiko, organizacijo, politike in metode na področju informatike, sociološke vidike informatike ter vse druge teme s področja informatike. Zaželena je obravnava značilnih slovenskih perspektiv informatike ter prispevki iz širše regije in Evrope.

Urednik: Jurij Jaklič

Celoten uredniški odbor

Indeksirana v bazi INSPEC

Revija Uporabna informatika je od številke 4/VII vključena v mednarodno bazo INSPEC.


Izdajatelj: Slovensko društvo INFORMATIKA


ISSN 1318-1882

Zadnji članki

Zoran Laban:

Pripravljenost slovenskih podjetij s področja informatike na prilagoditev poslovnega modela računalništvu v oblaku / An analysis of the readiness of Slovenian IT companies for the cloud computing business model

Tanja Grublješič:

Celoviti okvir dejavnikov sprejemanja in učinkovite uporabe sistemov poslovne inteligence / A comprehensive framework of acceptance and effective use of business intelligence systems

Marjeta Marolt, Gregor Lenart, Andreja Pucihar:

Uporaba družbenih medijev v slovenskih podjetjih / Use of social media in Slovenian enterprises

Vesna Dolničar, Mojca Šetinc, Andraž Petrovčič:

Toward an age-friendly design of smartphone interfaces: a usability test of a launcher for older adults / Razvoj starejšim prijaznih uporabniških vmesnikov na pametnih telefonih: testiranje uporabnosti zaganjalnika za starejše

Zadnja številka

Kontakt

Slovensko društvo INFORMATIKA,
Revija Uporabna informatika
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-pošta: ui@drustvo-informatika.siRevija Uporabna informatika - noga
Uporabna informatika | Zadnja številka | Naročanje | Vabilo avtorjem | Navodila za avtorje
Obvestilo o uporabi piškotkov na spletnih straneh Uporabne informatike

© 2009 - 2016 Slovensko društvo INFORMATIKA. © Vse pravice pridržane..